Fair Trade

VANAF HET EERSTE MOMENT HANDELT TOWNSHIPSMILE VOLGENS FAIR TRADE CRITERIA.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedere werknemer in de keten een eerlijke boterham verdient voor zijn werk. Eerlijke handel of Fair Trade bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen.

We hebben er bewust voor gekozen om nog geen officiële Fair Trade certificering aan te vragen, omdat dat een heel duur proces is. Omdat we direct met de producenten werken, weten we alles over de manier waarop er gewerkt wordt en dat dat op een goede en verantwoorde manier gebeurt.

WFTO schrijft 10 standaarden voor die Fair Trade organisaties moeten volgen in hun dagelijkse werk. Daarnaast controleert WFTO of de principes ook echt in de praktijk worden gebracht.

De 10 Fair Trade criteria van WFTO

  1. Creëren van kansen voor producenten in een economisch achtergestelde situatie.
  2. Transparant management en verantwoordelijkheid richting alle stakeholders.
  3. Principes van eerlijke handel (o.a. 50% vooruitbetaling aan producent).
  4. Eerlijke prijs.
  5. Geen kinderarbeid of gedwongen arbeid.
  6. Geen discriminatie. Gelijkheid van geslacht en vrijheid om lid te worden van een vakbond.
  7. Goede en veilige werkomstandigheden.
  8. Training van producenten (capacity building), o.a. hulp bij het professionaliseren van hun ondernemingen.
  9. Promoten van Fair Trade producten.
  10. Aandacht voor het milieu.

Wil je meer weten over de Fair Trade criteria? Ga dan naar de WFTO website.